Artikel af Sanni Maria P. Korsgaard : At være og lære sammen gennem legen - Interview med pædagogisk konsulent Alice Darville

At være og lære sammen gennem legen.

Artikel i Børns Hverdag nr 1: Temanummer om leg – skrevet af: Sanni Maria P. Korsgaard.

Få dage før jul er Børns Hverdag inviteret på besøg i Alice Darvilles kontor eller måske skulle man kalde det hendes legeværksted. Det er her lege, spil, aktiviteter og alle materialerne til hendes nye koncept BedstSammen, der kan sammenligenes lidt med en Årstidernes familiekasse bare med leg og læring bliver udviklet. Børns hverdag er blandt andet nysgerrig på hvad Alice Darville tænker om legen og den legende tilgang til børns læring. Nogle dage før har udsendte medarbejder fået en BedstSammen-kasse med hjem til afprøvning.

Ballonræs og faldskærme

Kamma og William på henholdsvis 11 og 6 år er i fuld gang med at konstruere et ballonræs, to stole med cirka tre meters afstand stilles op i stuen, en snor bindes imellem og ballonen pustes op. Med stor entusiasme går de, efter tre mislykkede forsøg videre med at bygge en faldskærm. Storebror William instruerer og går forrest, der diskuteres hvordan snorene og plasticposen skal bindes fast til den lille legetøjsbil, hvor de skal placeres og hvor højt oppefra den skal flyve.

Det ender med en flot faldskærmstur fra børnenes værelse på førstesalen ned i haven. Kamma og William er i gang med at lege og eksperimentere med luft. Kassen er fyldt med lækre materialer, små vokal- og rimkort, en legetøjsbil, modellervoks, en håndspinner, kubiks i stærke farver og størrelser, balloner, tape, spilleplader, terninger og meget mere. Alt sammen remedier, der skal bruges til de mange timers lege og aktiviteter BedstSammen-kassen indeholder.

Nogle af spillene er hurtige og letgenkendelige, da de minder om spil man kender mens andre kræver lidt mere. Med Bedst sammen kasse, der afprøves henover december måned er vi både aktive sammen, griner sammen og laver aktiviteter sammen vi ikke lige plejer.

Det skal være sjovt at lære

Alice Darville er optaget af at børns motivation opstår i det legende.

“Det skal være sjovt at lære, børnene skal opleve succeser og så er det jo de voksnes ansvar at være opmærksomme på, hvor man kan styrke læringsmiljøet, så alle børn kommer med”, fortæller Alice Darville.

“Jeg er blandt andet rundet af Dun og Duns teori om, at vi sanser verden forskelligt, nogen har en auditiv tilgang andre er mere visuelle eller har brug for at mærke. I mine materialer forsøger jeg at ramme de forskellige sansemæssige veje til læring samtidig med at jeg inddrager det legende.

Hvordan vi møder barnet er så afgørende, det at tænke hvad er det den anden har brug for? fremfor hvad vil jeg gerne?, er en grundtilgang jeg altid har med i arbejdet med børn”.

Kedelige matematiksystemer eller fortællende universer med leg og magi

Alice Darville er oprindeligt uddannet pædagog. Hun har en BA i dansk fra Roskilde universitet og er læringsstilscertificeret fra St. Johns University i New York. Derudover er hun uddannet projektleder, inklusionsvejleder og Marte Meo vejleder. Hun har i mange år arbejdet i skoleverdenen i indskolingen, hvor hun har været ansat som børnehaveklasselærer og siden inklusionsvejleder.

Sideløbende har hun nogle år haft selvstændig konsulentvirksomhed, hvor hun blandt andet har skrevet fag- og lærerbøger samt udviklet materiale til børnehaver indtil hun for nylig valgte at springe ud som fuldtids konsulent og entreprenør i firmaet Bedst Sammen.

Da Alice Darville arbejdede i indskolingen oplevede hun ofte, at der manglede noget materiale, som var inspirerende for både voksne og børn, som fangede børnenes forskellige læringsstile og også ramte de børn, det ikke faldt så let at lære at læse eller hvor matematikken drillede. “Der var alt for mange kedelige matematisksystemer, som simpelthen kunne dræbe børnenes lyst til at lære”, erfarede Alice.

Derfor besluttede hun sammen med en daværende kollega at udvikle materialet Gottfreds dyrehandel, hvor børn i børnehaveklassen gennem fortælling og leg kan lære om tal, geometriske former og matematiske begreber.

Siden har hun udviklet materialet Cirkus Total, der henvender sig til de 4 til 6 årige i børnehaven. Også her tages der udgangspunkt i et humoristisk, magisk og fortællende univers hvor børnene aktivt gennem lege og aktiviteter får styrket deres talforståelse, begreber og sprog.

En kasse med sjov og legende læring

Ideen til Bedst Sammen opstod en dag Alice Darville i sit køkken stod og pakkede grøntsager og ingredienser ud fra en årstidskasse. Jeg tænkte at jeg var taknemmelig over, at der var nogen med faglig viden om sundhed, bæredygtighed og smag havde forberedt det måltid jeg netop skulle i gang med at kreere til min familie.

Jeg tænkte at jeg med min faglighed måske kunne gøre noget lignende for børnefamilier. Noget der kunne gøre det nemmere og mere tilgængeligt for forældre at understøtte deres børns udvikling, trivsel og læring. Derfor fandt jeg på det her med en kasse med materialer, lege og aktiviteter udviklet til at understøtte den læring der foregår i børnehaven og de første år i skolen som børnefamilier kan abonnere på og få leveret med posten.

 

En håndsrækning til børnefamilier

“Hvordan ser du at Bedst sammen passer ind i hele denne her debat og opmærksomhed vi har lige nu på legen, og det at legen fx i kraft af Den styrkede pædagogiske læreplan er kommet til at fylde så meget? “

Jeg er jo meget bevidst om at legen har en værdi og at leg for legens egen væsen er noget andet end det vi udvikler i Bedst Sammen. Her bruger vi legen som katalysator for noget vi vil med børnene. Men mest af alt bruger vi det at forældre og børn er sammen, de har noget fælles tredje at være sammen om.

“Lige nu er jeg meget optaget af hvad fællesskabet og det at være sammen om noget kan, jeg ønsker et alternativ til den digitale verden, ikke fordi jeg tror jeg kan udkonkurrere den”, siger hun og griner.

“Det handler mere om at finde en balance. Jeg mener at det analoge, det at have noget i hænderne og at være sammen giver et andet nærvær, som vi netop kan have brug for som et alternativ til den digitale verden børn også finder stor motivation i. I Bedst sammen understøtter vi det at undre sig sammen, stille spørgsmål, være optaget af noget, samarbejde, eksperimentere og bare lege og have det sjovt sammen”, fortæller Alice Darville.

Hvem er din målgruppe og hvem vil du gerne henvende dig til?


“Nogle børn mangler fantasi og legemateriale, de skal udfordres og hjælpes på en anden måde end dem, der bare har det i sig. I bedst sammen tager vi forældrene i hånden og giver dem vejledning, konkret materiale og inspiration til hvordan de på en legende måde, hvor de selv leget med kan understøtte deres børn i netop dette.”

Med Bedst Sammen er jeg dog godt klar over at jeg umiddelbart henvender mig mest til forældre med ressourcer i den forstand at de i forvejen er opmærksomme på og har lyst og overskud til at understøtte deres børns udvikling og læring. Men jeg tror også at mange forældre ikke helt ved hvordan de skal gøre det. De har måske ikke en faglig baggrund med børn, og mangler måske inspiration og konkrete forslag. Det får de så her.

På sigt kunne jeg dog godt tænke mig at ramme bredere ud. Det kunne fx være gennem biblioteker, skoler og institutioner, eller kommuner der købte og introducerede kasserne for familier, der kunne have ekstra behov for hjælp til at understøtte deres børn.

Hjemme hos os må man i hvertfald sige Bedst sammen kassen skabte en masse grin, sjov og leg sammen. Der er blevet hoppet på talbaner, rimet og fjollet, modelleret bogstaver og leget med biler i faldskærme. Som fagperson kan man godt se, at alle lege og aktiviteter er nøje gennemtænkt med udgangspunkt i et legende læringsunivers.

Der er meget fokus på fortællingen, dialogen, det legende, den undrende og eksperimenterende tilgang, der er fokus på sanser og på at færdigheder og viden er noget der skal ud og leve i verden og omsættes til kompetencer som børnene kan finde mening i og bruge til noget.

Du kan også læse artiklen inden i selve bladet her: https://www.epaper.dk/jtoas/dlo1/dlo_1_2021/ på side 26

 

 

Måske vil du også finde læring og interesse i disse artikler:

Billede med børn der leger i en børnehave - Anerkendelse og inklusion artikel skrevet af pædagogisk konsulent Alice Darville
Artikler

Anerkendelse og Inklusion

Anerkendelse og inklusion Artikel i Pædagogisk Tidsskrift nr. 2/2018.  TEMA: ANERKENDELSE OG INKLUSION, OGSÅ I GRUPPER Inklusion 11:En inkluderende praksis tager højde for barnets læringsstil.

Læs mere »
Scroll to Top