Pædagogisk Konsulent Alice Darville i en sort blazer og foldede hænder

Skal vi samarbejde?

Jeg har et stort ønske om, at være med til at skabe de bedst mulige læringsmiljøer, hvor børn og unge trives, har det godt, og hvor de udvikler sig – både socialt, fagligt og personligt.

Pædagogisk Konsulent Alice Darville i en sort blazer og foldede hænder

jeg arbejder som selvstænding pædagogiske konsulent og samarbejder med SKOLER, institutioner, kommuner, ORGANISATIONER OG forældre.

Jeg tilbyder et bredt udvalg af kurser, pædagogiske dage, observation af praksis, sparring og længerevarende udviklingsforløb indenfor skole og dagtilbud.

Mine kurser er en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og hands-on – faciliteret i forhold til deltagernes egen praksis. Det er vigtigt for mig, at bringe fælles viden i spil, samt at kursister går inspireret hjem med ny viden, idéer og pædagogiske redskaber til ”værktøjskassen”, som kan bidrage til egen praksis umiddelbart efter.

Herunder kan du se eksempler på workshop og kursus overskrifter, og booke mig til lige præcis det, din skole, institution eller forening har brug for.

Pædagogisk Konsulent Alice Darville underviser lærer omkring pædagogiske læringsværktøjer

lærer og pædagoger

 • Mange måder at lære på – læringsstile
 • Værkstedarbejde og bevægelse i undervisningen
 • Matematisk opmærksomhed
 • Klasseledelse 
 • Det fysiske læringsmiljø
 • Teamsamarbejde og didaktisk planlægning
 • Matematik i børnehaveklassen
 • Det gode teamsamarbejde 
 • Fri for mobberi
Pædagogisk Konsulent Alice Darville underviser pædagoger i børnehaver

PERSONALE I BØRNEHAVEN

 • Arbejdsglæde om den pædagogiske opgave
 • Pædagogiske læreplaner
 • Sproglig- og matematisk opmærksomhed
 • Læringsstile i børnehaven
 • Ledelse af børnegrupper og læringsmiljø
 • Fri for mobber
 • Det gode forældremøde
Pædagogisk Konsulent Alice Darville underviser pædagoger i børnehaver
Pædagogisk Konsulent Alice Darville tager billede af forældre i en sofa ifm. PBL

forældre

 • At være og at lære
 • Fri for Mobberi 
 • Trivsel og fællesskab
 • Sproglig- og matematisk opmærksomhed

Jeg kan varmt anbefale Alice som underviser, udvikler eller facilitator af læringsprocesser i forhold til dagtilbuds- eller skoleområdet. Alice har en stor fordel da hun både er funderet i det teoretiske og faglige men også i det praktiske. Jeg har især brugt Alice til undervisningsopgaver, hvor hun altid får meget flotte evalueringer og kunderne efterspørger hende igen, dette også fordi hun er meget relationskompetent

Kurser om mine udgivelser

GODTFREDS DYREHANDEL

– matematik i børnehaveklassen

Målgruppe: Børnehaveklasseledere og pædagoger i skoler og specialskoler

I Godtfreds Dyrehandel sker der altid noget spændende. På workshoppen vil jeg vise og fortælle hvordan man med Godtfreds Dyrehandel kan arbejde med matematik på en sjov og lærerig måde – og samtidig arbejde med Nye Fælles Mål.

Cirkus total

Målgruppe: Børnehavepædagoger og pædagoger der arbejder med tidlige skolestart

Cirkus Total tager afsæt i leg, bevægelse og den gode historie samt det, at vi lærer på forskellige måder. Materialet henvender sig til de 4-6 årige børn.

På kurset vil du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med tal, begreber og sproglig opmærksomhed, så det bliver vedkommende for børnene og det enkelte barns foretrukne måde at forstå og lære på bliver tilgodeset.

Pædagogisk Konsulent Alice Darville og Cirkus Total - Alice er klædt ud som en klov og viser læringsværktøjet Cirkus Total frem

ER DER MATEMATIK I EN PERLEPLADE?

– Matematisk opmærksomhed for de 3-6 årige.

Målgruppe: Børnehavepædagoger

Dette kursus henvender sig til jer der arbejder i børnehaven og har fokus på børns sproglig og matematiske opmærksomhed. I vil få både viden og helt konkrete idéer til hvordan I som fagpersoner kan lege med det matematiske sprog.

Workshop, Format 0. klasse

I workshoppen Format til 0. klasse vil I blive præsenteret for teori og en masse eksempler på, hvordan matematikundervisningen kan gøres varieret, lærerigt og motiverende for alle børn.

Dagen byder på deltagelse i Cooperative Learning strukturer, praktiske øvelser med aktiv matematik og værkstedsaktiviteter, der indeholder bevægelse, differentiering og IT

Jeg arbejder som uddannelseskonsulent i Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for MobbERI.
JEG har siden 2015 været tilknyttet Løkkefondens Drengeakademi som underviser og ekstern konsulent.

Logoer på de samarbejder pædagogisk konsulent Alice Darville samarbejder med
Scroll to Top