Kurser & Workshops

HAR I BRUG FOR HJÆLP TIL PÆDAGOGISKE DAGE – WORKSHOPS – UDVIKLINGSFORLØB PÅ DIN SKOLE, I DIN BØRNEHAVE ELLER I DIN KOMMUNe – så kontakt mig. 

Jeg kan afholde et kursus eller workshop med et bestemt indhold, eller jeg kan sammen med jer designe et kursus efter jeres ønske og behov.

 

Når du booker mig, vil du få et kursus eller en workshop med stor vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og hands-on. Altid med udgangspunkt i jeres praksis og behov. Derfor er personlig kontakt, afstemning og et grundigt forarbejde en meget vigtig del, før jeg kommer ud til jeres skole, institution, kommune eller forening.

Det vigtigste for mig er, at deltagerne går inspireret hjem med nye perspektiver, ny viden, ideer og redskaber til den pædagogiske værktøjskasse, der kan bidrage til børn og unges læring og trivsel.

HER KAN DU SE EKSEMPLER PÅ WORKSHOPS OG KURSER

Tryk på den kategori eller det billede som har din interesse, og som du ønsker at læse mere om.

MANGE MÅDER AT LÆRE PÅ

Klasse-ledelse

MATEMATIK I BØRNEHAVE-KLASSEN

Matematisk opmærksom-hed

ARBEJDSGLÆDE

DET GODE TRÆNINGS-PAS

Format 0. klasse

GODTFREDS DYREHANDEL

CIRKUS TOTAL

Fakta om kurserne

DELTAGERE

Jeg kan afholde kurser og lave oplæg for bl.a. lærere, pædagoger, forældre eller andre faggrupper.

VARIGHED

Jeg tilpasser indhold og varighed, så det passer til jeres ønsker.

PRISER

Priserne varierer og afhænger af antal, omfang og ønsker. Så derfor er dialog og afstemning meget vigtig for mig, så alle er tilfredse, og får et godt udbytte. 

MANGE MÅDER AT LÆRE PÅ

Få inspiration og hjælp til hvordan I kan bruge læringsstile til at skabe et læringsmiljø, der understøtter børns læring og trivsel. 

Workshoppen tager afsæt i Dunn og Dunns læringsstilsteori – både med viden og konkret praksisforslag til, hvordan vi som fagpersoner eller forældre kan omsætte teorien om mange måde at lære på til daglig praksis.

Workshoppen er meget praksisnær og med udgangspunkt i den børnegruppe, som I arbejder med.

Pædagogisk Konsulent Alice Darville underviser lærer omkring pædagogiske læringsværktøjer
Pædagogisk Konsulent Alice Darville underviser lærer omkring pædagogiske læringsværktøjer

Klasseledelse

Målgruppe: Børnehaveklasse og indskoling 

På dette kursus får I konkret viden og idéer til hvordan man med afsæt i forskning og god praksis kan lede en klasse, så alle børn føler sig som en del af et klassefællesskab og føler glæde og motivation for at lære.

Kurset har fokus på børnesyn, fysisk indretning og forskellige tilgange til læring. Kurset er en blanding af oplæg, afprøvning og refleksion over egen praksis.

Jeg anbefaler en kursusrække med prøvehandlinger imellem kursusgangene.

MATEMATIK I BØRNEHAVEKLASSEN

Målgruppe: Børnehaveklasseledere og skolepædagoger.

Matematik findes overalt i verden. Vi bruger matematik til at beskrive det, vi ser, oplever og når vi undrer os. Matematisk opmærksomhed danner grundlag for at forstå, hvordan verden hænger sammen, og derfor er det så vigtigt, at kommer godt fra start i børnehaveklassen.

På en kursusdag skal vi afprøve forskellige tilgange, masser af hands-on krydret med oplæg, drøftelser og muligheder for tilpasning til enkelte børn og naturligvis med afsæt i Fælles mål i Børnehaveklassen.

På dagen vil I vil blive præsenteret for forskellige måder at organisere og tilrettelægge undervisningen på, når overskriften er matematisk opmærksomhed.

Mit teoretiske afsæt er matematikdidaktiker; Allan Bishops forklaring på, hvordan vi kan forstå matematisk opmærksomhed ud fra 6 forskellige temaer samt Dunn og Dunns læringsstilsteori. Jeg vil inddrage lege og aktiviteter – ideer og inspiration som I kan bruge i klassen dagen efter.

Matematisk opmærksomhed

Målgruppe: Børnehavepædagoger 

Dette kursus henvender sig til jer der arbejder i børnehaven og har fokus på børns sproglig og matematiske opmærksomhed. I vil få både viden og helt konkrete idéer til, hvordan I som fagpersoner kan lege med det matematiske sprog. 

Det faglige afsæt vil være Allan Bishops undersøgelse om matematisk opmærksomhed. Det praktiske vil være afprøvning af lege og masser af konkrete hands-om materialer, hvor I får smil på læben og masser af idéer, som I kan bruge sammen med børnene næste dag. 

ARBEJDSGLÆDE OG POSITIVT SAMARBEJDE

Målgruppe: Personale i børnehaver og vuggestuer 

En pædagogisk dag med fokus på, hvad der skal til, for at alle medarbejder kommer glade på arbejde, og går glade hjem med følelsen af et veludført godt pædagogisk arbejder, der emmer af  meningsfuldhed og kvalitet for både børn og voksne. 

FOKUS PÅ

  • Grundlæggende viden om teamsamarbejde
  • Hvad giver energi på job – hvad tager energi? 
  • Hvordan spiller vi hinanden gode i hverdagen? 
  • Hvordan skaber vi arbejdsglæde og stolthed omkring kerneopgaven
  • Pædagogiske stjernestunder 

FORM

Gennem lege og øvelser vil I få øje på, hvad der er vigtigst for at skabe et fælles VI, og hvordan I sammen kan løfte den pædagogiske opgave.

Dagen er en variation af mindre oplæg, øvelser, filmklip, refleksioner, dialog og evt. samskabelse af fælles produkt.

DET GODE TRÆNINGSPAS

Med afsæt i praksis, får du her et oplæg om hvordan du med enkle tiltage og med større bevidsthed er i stand til at opbygge og fastholde en god relation og god kommunikation, til dem du er træner for. 

Kurset viser hvordan du på en nem og effektiv måde kan opbygge det gode træningspas, så det giver genkendelighed og tryghed for atleten. 

Kurset er med afsæt i mikro kommunikation, Daniel Sterns teori om tilknytning, og den nyeste forskning og praksis omkring didaktik og ledelse.

Format 0. klasse

I workshoppen Format til 0. klasse vil I blive præsenteret for teori og en masse eksempler på, hvordan matematikundervisningen kan gøres varieret, lærerigt og motiverende for alle børn.

Dagen byder på deltagelse i Cooperative Learning strukturer, praktiske øvelser med aktiv matematik og værkstedsaktiviteter, der indeholder bevægelse, differentiering og  IT.Workshoppen giver bud på, hvordan der kan arbejdes med tydelige læringsmål i børnehøjde og formativ evaluering. Workshoppen vil også byde på en lang række idéer og mulighed for selv at videreudvikle og etablerer værkstedsaktiviteter. Grundbogssystemet Format understøtter kravene i Fælles Mål.

I kan invitere så mange lærere med til workshoppen, som I har lyst til – også gerne fra andre skoler, og I skal stille et lokale til rådighed med adgang til en projektor eller interaktiv tavle.

GODTFREDS DYREHANDEL

Målgruppe: Børnehaveklasseledere og pædagoger i skoler og specialskoler

I Godtfreds Dyrehandel sker der altid noget spændende. På workshoppen vil jeg vise og fortælle, hvordan man med Godtfreds Dyrehandel kan arbejde med matematik på en sjov og lærerig måde – og med afsæt i Nye Fælles Mål. 

Omdrejningspunktet i Godtfreds Dyrehandel er den gode historie, matematikværksteder, lege og fællesskabende aktiviteter. 

Godtfreds Dyrehandel indeholder enkle metoder til at arbejde med synlig læring, gode læringsmål og konkrete redskaber, der gør det muligt at børnene ser deres egen læringsvej – så de oplever succes og mestring.

En workshop med masser af afprøvning, og ideer til hvordan du kan arbejde med matematik i børnehaveklassen så det er lærerigt og vedkommende for alle børn. 

Godtfreds Dyrehandel er en rigtig bestseller i landets børnehaveklaser. 

Pædagogisk Konsulent Alice Darville og Cirkus Total - Alice er klædt ud som en klov og viser læringsværktøjet Cirkus Total frem
Pædagogisk Konsulent Alice Darville og Cirkus Total - Alice er klædt ud som en klov og viser læringsværktøjet Cirkus Total frem

CIRKUS TOTAL

Målgruppe: Børnehavepædagoger og pædagoger der arbejder med tidlige skolestart

Cirkus Total tager afsæt i leg, bevægelse og den gode historie samt det, at vi lærer på forskellige måder. Materialet henvender sig til de 4-6 årige børn. 

På kurset vil du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med tal, begreber og sproglig opmærksomhed, så det bliver vedkommende for børnene og det enkelte barns foretrukne måde at forstå og lære på, bliver tilgodeset. 

Du vi få gode idéer til, hvordan du kan videreudvikle og etablere nye lege og aktiviteter med udgangspunkt i sociale og faglige områder for aldersgruppen. 

Kurset er en blanding af teori og praksis, og du får idéer med hjem, som kan bruges dagen efter. 

Logoer på de samarbejder pædagogisk konsulent Alice Darville samarbejder med
Scroll to Top