Udgivelser

Herunder finder du læringsmaterialer & udgivelser jeg har udviklet og udgivet igennem de seneste 15 år

Undervisningsmaterialer

GODTFREDS DYREHANDEL – TAL OG FORMER

Udviklet af: Alice Darville og Rud Bostrøm

Godtfreds Dyrehandel er et undervisningsmateriale om tal og former, specielt udviklet til børnehaveklasser.

I Godtfreds Dyrehandel er der fokus på storytelling, fællesskab og at børn lærer forskelligt.

Materialet tager afsæt i et univers der optager børn i 6 – 7 års alderen, nemlig dyr.

Børnene skal igennem forløbet hjælpe Godtfred med at lære at tælle, så han kan holde styr på alle sine dyr, og han får 20 forskellige slags i sin butik.

Godtfreds Dyrehandel bliver i dag brugt af mange tusinde børn i Danmark, Norge og Tyskland.

Pædagogisk Konsulent Alice Darville og Cirkus Total - Indholdet i cirkus total inkl planche og små brikker

CIRKUS TOTAL

Udviklet af: Alice Darville og Ina von Barm

Et unikt læringsunivers der styrker børns sprog og matematiske begreber gennem storytelling, fællesskab og legende læring.

Udviklet til fagpersoner, der arbejder med børn mellem 4 og 6 år.

Materialet tager højde for forskellige læringsstile, og skaber et fællesskab omkring det at lære.

Cirkus Total grundpakke består af: Historien Cirkus Total, idéhæfte, en magnetisk tavle med magnetfigurer og talkort.

Materialet understøtter dele af den pædagogiske læreplan.

Pædagogisk Konsulent Alice Darville og Cirkus Total - Indholdet i cirkus total inkl planche og små brikker
BEDST-SAMMEN

BEDST-SAMMEN - SPIL, LEG OG LÆR

Grundlægger og CEO: Alice Darville. Medudviklere: Jesper Albinus, Anne- Christine Weber; Louise Skov Jespersen; Louise Bach og Malene Pultz Egholm.

En produktserie af helt konkrete læringsspil og aktiviteter til dansk, matematik, engelsk og natur og teknologi. Udviklet af lærer og pædagoger med sans for legende læring. 

Alle spil kan med fordel bruges både i skole, fritidsdel og i hjemmet, og er meget ideelle til værkstedsaktiviteter og til UUV.

Spilserien er også ideel til forældre, der gerne vil støtte deres børn gennem legende læring.

All spil og lege tager afsæt i Fælles Mål i indskolingen, og er et rigtig godt supplement til undervisningen.

Bøger og andre materialer

ER DER MATEMATIK I EN PERLEPLADE?

Af: Alice Darville og Christina Voigt

Matematik findes overalt i vores verden. Vi bruger matematik til at beskrive det, vi oplever og undrede os over, og den danner grundlag for at forstå, hvordan verden hænger sammen.

Som voksne – og som pædagoger – har vi derfor en vigtig opgave i at hjælpe barnet med at få et sprog for netop matematik og dermed understøtte barnet i sin naturlige nysgerrighed.

Bogen er rettet mod den pædagogiske praksis og ikke mindst arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor såvel det fælles pædagogiske grundlag som de seks læreplanstemaer i høj grad rummer en sammenhæng til arbejdet med matematisk opmærksomhed.

LÆRINGSSTILE I BØRNEHAVEN

Af: Alice Darville 

”Læringsstile i børnehaven” er en indføring i læringsstile skrevet til alle, der arbejder med børn i alderen 3 – 6 år.

Bogen præsenterer Dunn og Dunns læringsstilsmodel og bogen giver svar på:

*Hvad er læringsstile?
*Hvordan lærer børn?
*Hvordan får vi større forståelse for børns forskellige måder at tilegne sig viden og færdigheder på?
*Hvordan kan vi som professionelle voksne støtte og tilrettelægge en læringsproces?

Bogen inddrager eksempler på, hvordan læringsstile konkret kan inddrages i det pædagogiske arbejde i børnehaven, herunder indretning af børnehaven, organisering af dagen i børnehaven, læringsaktiviteter, kommunikation m.v.

FORMAT TIL BØRNEHAVEKLASSEN 

Af: Janus Madsen og Alice Darville

Format 0 systematiserer og bygger videre på elevernes førskoleerfaringer med matematiske begreber som antal, former og mønstre.

Materialet tager udgangspunkt i Fælles Mål til børnehaveklassen.

I Format 0 arbejder børnene med matematik på mange forskellige måder, der involverer børnene gennem spil, lege og praktiske aktiviteter.

I Format 0 er fremadrettede evalueringer og differentieret værkstedsundervisning et bærende element.

Bedre opløsning på det som ligger under udgivelser

PÅ SPORET AF ORDET

Af: Alice Darville og Ina von Barm

”På sporet af ordet – fang tyven…” er et undervisningsmateriale, hvor eleverne lærer at læse, skrive og stave de 120 hyppigste ord.

Med afsæt i historien om ordtyvene arbejder eleverne med deres egne individuelle ord, så alle bliver udfordret og individuel differentiering er medtænkt.”På sporet af ordet – fang tyven…” tilgodeser mange måder at lære på gennem differentierede aktiviteter og spil.

LOMMEFLISER

LOMMEFLISER

Af: Alice Darville 

En lommeflise minder mest af alt om en musemåtte, men er 
udformet med skridsikkert underlag og forstærkede lommer.

Der er 10 lommefliser i et sæt. Lommeflisen kan forsynes 
med fx billeder, matematiske udtryk og tal efter behov og niveau.
Lommefliser bruges fx til gulvspil, stafetter eller vendespil.

Det kan være et regnestykke, der skal kobles sammen med et
facit eller en matematisk figur, som skal kombineres med en
formel for figurens omkreds.

Eleverne kommer ud på gulvet og
bruger kroppen og motiveres af konkurrenceelementet.

Godtfreds Dyrehandel motiverer børnene til matematikundervisning

Børnene bliver hurtigt optaget af Godtfreds Dyrehandel i min special børnehaveklasse. De er meget spændte på, hvilket dyr og tal vi skal have om den pågældende dag. Godtfreds dyrehandel motiverer i den grad eleverne, som endnu ikke kan tallene til at blive positive overfor dagens matematikundervisning

ANETTE MADSEN

Logoer på de samarbejder pædagogisk konsulent Alice Darville samarbejder med
Scroll to Top