150,00 kr. (Pris inkl. moms: 187,50 kr.)

Nu er det tid til at hygge og grine, for nu skal I nemlig spille og rime. Det er læring, sjov og leg og kedeligt bliver det ej. Hvem mon klarer sig bedst, når der skal rimes på haj og hest. Fantasien sætter ingen grænser. Her er sjov med rim og remser. Måske du synes, det er svært, men sammen kan I få det lært.

I RIMSPILLET bliver både krop, hænder og lattermusker aktiverede, og jo flere sanser vi får i spil i læringssituationer, des større er chancen for, at kunne huske det lærte. I spillet er der 7 sjove og lærerige forslag til, hvordan den lange 1-meter rimbane, de flotte rimkort og de to forskellige terninger kan bruges, så I sammen kan øve jer på rim-ord – både ord vi kender og vrøvleord. Rimspillet bygger bro til faglige mål i børnehaveklassen – fra 5 år.

SPIL I VEJLEDNINGEN
 • 1-meter rim
 • Rim-venner
 • Vend og vind
 • Til tops
 • Klask kortet
 • Træk og digt
 • Rim-tur
 • Rimrulle
DETTE MEDFØLJER:
 • Flot vejledning med 6 spil og aktiviteter
 • 1-m rim rimbane 100 x 16 cm
 • 32 rimkort 8,5 x 5,5 cm
 • Træterning
 • Klistermærker med farver og stjerner til terningen
 • 4 spillebrikker
 • En 6-siddet terning

Leg  med rim og remser er en vigtig det af arbejdet med sproglig opmærksomhed i børnehaven og i skolen. At kunne adskille et ords betydning fra dets indhold og få en begyndende forståelse for hvordan ordet lyder. Det er et vigtigt led i læseindlæringen. F.eks. har ordene nål og sål intet med hinanden at gøre, udover at de lyder ens, og at de stort set er identiske ordbilleder. Børn, der er i stand til at foretage denne skelnen, viser sig at have lettere ved at lære at læse, da de netop kan se på sproget uafhængig af sitationen. Derfor er det vigtigt at lege med rim og remser. med spillene er, at det skal være sjovt at lære, at man er sammen om det, og at tilgodese forskellige måder at lære på – også kaldet læringsstil.  Hvert spil eller aktivitet tager ca 15 minutter og er en god måde at støtte dit barns læring på.

 

‘Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.
Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst
& Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.’

Scroll to Top