23,20 kr. (Pris inkl. moms: 29,00 kr.)

LÆG LÅG PÅ

…er en hyggelig aktivitet med regneplader, der er selvkontrollerende. Opgaverne kan børn lave alene eller sammen med en makker.

Her medfølger 10 forskellige regneplader i forskellige sværhedsgrader. Regnepladerne er nummererede og har forskellige farver. De grønne nuancer er de letteste, og arbejder med talområdet fra 1 – 10, og de orange er de sværeste og arbejder med talområdet 10 – 20.

DET FÅR DU

  • 5 forskellige regneplader; plus med etcifrede tal
  • 5 forskellige regneplader; plus med tocifrede tal
  • ”Dækklapper” til regnepladerne
  • 1 stk. vejledning

Du skal bruge

Karton, lamineringsark, mælkekapsler eller karton brikker, hæftemasse eller ”balletben” og hulmaskine.

Før du går i gang

Print pladerne på karton og laminer dem. Print dækklapperne så der er én til hver plade, og laminer dem. Sæt dækklappen fast med hæftemasse i spidsen, så den dækker resultatet i højre side.

Skriv det rigtige resultat på mælkekapsler eller kartonstykker. Brug evt. den farve mælkekapsler, der passer til pladens farve.

Man kan også lave et hul øverst i regnepladen og et i dækklappen og sætte de to ting sammen med et balletben.

Vejledning

Plusstykkerne skal udregnes og mælkekapslen med det rigtige resultat, placeres på pladen. Når alle 9 regnestykker er løst, drejes dækklappen til siden, og barnet kan se, om det har regnet rigtigt.

‘Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.
Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst
& Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.’

Scroll to Top