DOWNLOAD – IDEHÆFTE/VEJLEDNING TIL CIRKUS TOTAL

79,20 kr. (Pris inkl. moms: 99,00 kr.)

Her kan du downloade hele vejledningen (iéhæftet) til Cirkus Total som består af en teori- og en praksisdel. Praksisdelen indeholder masser af aktiviteter og lege og beskriver hvordan, der kan arbejdes med Cirkus Total trin for trin.
Teoridelen beskriver de tanker og teorier der ligger til grund for materialet.

‘Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt
i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.
Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst
& Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.’

Scroll to Top