Hvad er Læringsstil? - Artikel af Pædagogisk konsulent Alice Darville

Hvad er læringsstile

Alle mennesker er forskellige. Vi ser forskellig ud, vi bevæger os forskelligt, vi snakker forskelligt, vi føler forskelligt osv.

Vi lærer også forskelligt. Det er gammelkendt, at nogle bedst husker, hvad de har set, mens andre bedst husker hvad de har hørt. Ligeså velkendt er det, at nogen helst skal skrive notater for at huske. Andre igen, husker bedst ved at være involveret og aktiv når de skal lære noget nyt og svært. Mange er helt opmærksomme på, hvordan de bedst lærer, og andre har slet ikke tænkt over det.


De to professorer Rita og Kenn Dunn fra St. John´s University i USA, har brugt mere end 40 år på at forske i, på hvilke forskellige måder vi lærer bedst. De er nået frem til, at der er 20 elementer, der kan have indflydelse på, hvordan det enkelte menneske tilegner sig ny lærdom. Disse elementer er inddelt i 5 hovedgrupper: De miljømæssige elementer, de emotionelle elementer, de sociale elementer, de fysiologiske elementer og de psykologiske elementer. De fleste mennesker har præference for mellem 6 og 12 af elementerne.


Læringsstilsteorien bruges især når det er noget nyt og svært stof vi skal lære. Det vil sige at metoden ikke bruges hele tiden, men når det er hensigtsmæssigt i forhold til målet.

I skolen vil det være praktisk umuligt at imødekomme alle elementer hos hvert enkelt barn, men i mange tilfælde kan vi tilgodese flere af elementerne ved at ændre på den pædagogiske praksis og det fysiske miljø.
Der ligger også en opgave hos den enkelte elev, der skal finde frem til, hvad der er muligt at lave af ændringer i den måde han/hun lærer på, så udbyttet bliver bedst muligt.

Scroll to Top