Gammel Pædagogisk Konsulent

Jeg tilbyder kurser, pædagogiske dage, observation af praksis, sparring og længerevarende udviklingsforløb indenfor skole og dagtilbud. Min primære målgruppe er lærere, pædagoger og forældre.


Jeg er optaget af viden og forskning indenfor det pædagogiske område og de debatter, der følger med i et felt, hvor der ikke er én sandhed. For mig er det utrolig vigtigt hele tiden at have fokus på dem, det handler om – nemlig børn og unge – og hvordan vi som fagpersoner kan skabe de bedst mulige betingelser for dem og for deres deltagelsesmuligheder. Jeg er meget optaget af, hvordan vi får omsat viden og erfaring til nye tiltag, som skaber bedre muligheder for børn og unge.


Mine konsulentopgaver er fx længerevarende udviklingsprocesser i skoler og dagtilbud, kurser og oplæg. Jeg gør meget ud af at forventningsafstemme med mine kunder og lave det rigtig design, der passer netop til dem.


Jeg samarbejder også med andre konsulenter og firmaer indenfor feltet. Jeg holder kurser om mine bog- og materialeudgivelser, hvilket du kan læse om her på min hjemmeside. Jeg er uddannelseskonsulent i Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi og har de sidste 5 år været tilknyttet Løkkefondens Drengeakademi som underviser og ekstern konsulent.


“Alice er bare så inspirerende og har så mange spændende ideer! Alice har givet mig masser af inspiration til mit arbejde med førskolebørnene. Jeg har lært at tænke matematik på en helt ny måde!”

Kurser, workshops og oplæg

Mine kurser er en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og hands on – faciliteret i forhold til deltagernes egen praksis. Det er vigtigt for mig at, at bringe fælles viden i spil, samt at kursisterne går inspireret hjem med ny viden, idéer og pædagogiske redskaber til ”værktøjskassen”, som kan bidrage til egen praksis umiddelbart efter.

Fokuspunkter kan fx være:

 • Mange måder at lære på.
 • Værkstedarbejde, læringsstile og bevægelse i undervisningen.
 • Matematisk opmærksomhed.
 • Klasseledelse Læringsmål og evaluering (vurdering for læring).
 • Pædagogens professionsfaglighed.
 • Det fysiske læringsmiljø.
 • Teamsamarbejde og didaktisk planlægning.
Trivsel og fællesskab

 • Læringsstile
 • Det gode teamsamarbejde
 • Det gode forældresamarbejde – det gode forældremøde
 • Understøttende undervisning – hvad er det?
 • Trivselsarbejde – bl.a. omkring Fri for Mobberi
Dagtilbud

 • Pædagogiske læreplaner i praksis.
 • Matematisk opmærksomhed i dagtilbud.
 • Læringsstile i dagtilbud.
 • Indretning af pædagogiske læringsmiljø (uv. Forløb).
 • Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljøer.
Forældre

 • Forældrekursus: Sådan kan jeg understøtte mit barns læring, trivsel og udvikling
Kurser om mine udgivelser

 • “Er der matematik i en perleplade” – Matematisk opmærksomhed for de 3-6 årige.
 • “Godtfreds Dyrehandel” – et undervisningsmateriale om matematik i børnehaveklassen.
 • “På sporet af ordet” – fang tyven. Et undervisningsmateriale om de 120 mest almindelig ord.
 • “Format”– matematik i børnehaveklassen.
 • “Cirkus Total”– et læringsunivers til børnehaven eller tidlig skolestartere.

Maryfonden & Red Barnet

Jeg er uddannelseskonsulent i Mary Fonden og Red Barnet, hvor jeg afholder kurser om Fri for Mobberi.

 • Fri for Mobberi henvender sig til pædagoger og lærere og ledere, som arbejder med børn i vuggestuer og dagpleje; børnehavebørn og børn i indskolingen.
 • Fri for Mobberi har til formål at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.
 • Fri for Mobberi er baseret på det nye mobbesyn, som bl.a. forsker Helle Rabøl Hansen repræsenterer: Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre.
Kontakt http://www.friformobberi.dk for mere info.

Løkkefonden

Jeg har fra 2015 – 2020 deltaget som underviser i matematikhuset og som udvikler af forskellige læringsmaterialer.

Fondens formål er:

 • At virke til gavn for drenge på kanten ved at støtte eller gennemføre projekter og initiativer, der bryder vanetænkning og afprøver nye metoder, og motiverer drenge til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og gøre dem i stand til at blive aktive samfundsborgere.
 • At medvirke til at fremme en løsningsorienteret offentlig debat og øge vidensniveauet om udfordringerne for drenge på kanten, samtidig med at fonden bidrager til at udvikle ny viden, som kan inspirere til generelle forandringer.
 • Fondens formål kan fremmes gennem fondens egne aktiviteter, ved at fonden yder støtte, herunder økonomisk støtte, til aktiviteter, som fremmer fondens formål, eller på andre måder efter bestyrelsens beslutning.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.