Kurser og workshops

Jeg tilbyder kurser, pædagogiske dage, observation af praksis, sparring og længerevarende udviklingsforløb indenfor skole og dagtilbud. Min primære målgruppe er lærere, pædagoger og forældre.

Jeg er optaget af viden og forskning indenfor det pædagogiske område og optaget af de debatter, der følger med i et felt, hvor der ikke er én sandhed. For mig er det utrolig vigtigt hele tiden at have fokus på dem, det handler om – nemlig børn og unge - og hvordan vi som fagpersoner kan skabe de bedst mulige betingelser for dem og for deres deltagelsesmuligheder. Jeg er meget optaget af, hvordan vi får omsat viden og erfarring til nye tiltag, som skaber bedre muligheder for børn og unge.

Mine arbejdsopgaver er længerevarende udviklingsprocesser i skoler og dagtilbud,  kurser og oplæg. Jeg gør meget ud af at forventningsafstemme med mine kunder og lave det rigtig design, der passer netop til dem.

Jeg samarbejder også med andre konsulenter og firmaer indenfor feltet. Jeg holder kurser om mine bog- og materialeudgivelser, hvilket du kan læse om her på min hjemmeside. Jeg er uddannelseskonsulent i Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi og har de sidste 5 år været tilknyttet Løkkefondens Drengeakademi som underviser og ekstern konsulent.

"Alice er bare så inspirerende og har så mange spændende ideer! Alice har givet mig masser af inspiration til mit arbejde med førskolebørnene!Jeg har lært at tænke matematik på en helt ny måde!" 

 

Kurser, workshops og oplæg

Mine kurser er en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion og hands on – faciliteret i forhold til deltagernes egen praksis. Det er vigtigt for mig at, at bringe fælles viden i spil, samt at kursisterne går inspireret hjem med ny viden, idéer og pædagogiske redskaber til ”værktøjskassen”, som kan bidrage til egen praksis umiddelbart efter.

Fokuspunkter kan fx være:

Mange måder at lære på.

Værkstedarbejde, læringsstile og bevægelse i undervisningen.

Matematisk opmærksomhed.

Klasseledelse Læringsmål og evaluering (vurdering for læring).

Pædagogens professionsfaglighed.

Det fysiske læringsmiljø.

Teamsamarbejde og didaktisk planlægning.

Trivsel og fællesskab

Læringsstile

Det gode teamsamarbejde

Det gode forældresamarbejde - det gode forældremøde

Understøttende undervisning – hvad er det?

Trivselsarbejde – bl.a. omkring Fri for Mobberi

Dagtilbud

Pædagogiske læreplaner i praksis.

Matematisk opmærksomhed i dagtilbud.

Læringsstile i dagtilbud.

Indretning af pædagogiske læringsmiljø (uv. Forløb).

Pædagogen som leder af børnegrupper og læringsmiljøer.

Forældre

Forældrekursus: Sådan kan jeg understøtte mit barns læring, trivsel og udvikling

Kurser om mine udgivelser

"Er der matematik i en perleplade" - Matematisk opmærksomhed for de 3-6 årige

"Godtfreds Dyrehandel" - et undervisningsmateriale om matematik i børnehaveklassen.

"På sporet af ordet" – fang tyven. Et undervisningsmateriale om de 120 mest almindelig ord.

"Format"– matematik i børnehaveklassen

"Cirkus Total"– et læringsunivers til børnehaven eller tidlig skolestartere.

Feedback fra kursister på UCN – Ålborg:

Scroll to top